Održana sjednica Kolegija gradonačelnika grada Tuzle

Povodom pripreme materijala za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća Tuzle, u prostorijama Gradske uprave, danas, 18.9.2019. godine,  održana je 58. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle.

“Na današnjoj sjednici Kolegija smo razmatrali izvještaje dva važna subjekta, čiji je osnivač Grad Tuzla, JKP “Vodovod i kanalizacija”  i JZNU Dom zdravlja “Dr Mustafa Šehović”. Kada je u pitanju JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, veći je prihod od rashoda i Vodovod je finansijski stabilna firma i u neprekidnom je radu na reorganizaciji, unapređenju poslovanja i kadrovskog jačanja. Važno je da građani znaju da je 95%  stanovništva Tuzle pokriveno vodovodnom mrežom. To je prosjek najrazvijenijih evropskih zemalja. Gubici na vodovodnoj mreži su svedeni na ispod 37%, znate da su negdje gubitci i do 80%, na primjer u Danskoj se kreću do 50%.  U projektu Dugoročnog vodosnadbijevanja  Tuzle naš je cilj da gubitke svedemo na 20% i da to bude kao u Njemačkoj i taj procenat mora biti jer tako je pokazala praksa upravljanja evropskih vodovoda. Mi, osim Tuzle, snadbijevamo Živinice i dio Kalesije, a ono što je najvažnije, dok drugi trpe redukcije vode, mi smo sada u toku realizacije Projekta dugoročnog vodosnabdijevanja Tuzle do 2035. godine.

Moramo imati odgovornost prema budućim generacijama  i radimo ovaj projekat da buduće generacije ne moraju raditi to što smo mi morali raditi 2006. godine,  kada smo nakon 70 godina ukinuli  redukcije vode. Rade se i bunari na Sprečkom polju, ali zamjenje cjevovoda, čiji su pojedini dijelovi stariji nod stotinu godina, ugrađuju se savremene cijevi koje će drastično smanjiti troškove, a poboljšati kvalitet. Rade se i zamjene membrana na postrojenju za interventno vodonabdijevanje na Modracu, kao i zamjene cijevi širom Tuzle, a to radimo temeljito. Kada je u pitanju Dom zdravlja radi se o najvećem i najefikasnijem Domu zdravlja u BiH, o tome govore brojevi, jer je i ova javna ustanova poslovala pozitivno.

U 2018. godini, na koju se odnosi izvješta,realizovano je  3. 544 000. pregleda i suluga. Imamo dvadeset i tri porodične ambulante, a sada pripremamo i dvadeset četvrtu, a ona treba da bude u Kreki u sklopu novih zgrada koje gradimo u Miladijama ,kako bi usluga bila decentralizirana i što bolja. Imali smo na dnevnom redu i izmjenu Odluke o komunalnom redu, do kojih je došlo jer, jednostavno,  pratimo stanje i usaglašavamo dokumnete sa stanjem u praksi.  Zanimljiv je tretman Trga  Slobode. Zapazili smo da je Trg slobode,  najveći trg u BiH, najposjećenije mjesto od strane građana Tuzle.

S obzirom da su daleko sve saobraćajnice, tu je najsigurnije mjesto  i za najmanju djecu, jer nigdje nećete vidjeti više djece  koji su tek prohodali  da se tako slobodno ponašaju u gradu.  Mi smo kazali, pošto su izbori svake druge godine, da ne može tu biti predizbornih i nikakvih političkih skupova. Izbori su svake druge godine, a građani jedva dočekaju da dođu na trg od kraja proljeća do kraja jeseni, a ako bi svake druge godine tu krenuli od početka avgusta  politički skupovi građani i bebe Tuzle bi izgubili taj prostor svake druge godine.

Zato omogućavamo političkim strankama, političkim partijama skupove i na Sonom trgu, na trgu kod Meše i Ismeta, na trgu ispred Merkatora i na stadionu i u Mejdanu, širom Tuzle dozvoljeni su politički skupovi, naravno, uz odgovarajuću proceduru, najavu i ostalo, ali želimo Trg slobode sačuvati za djecu i odrasle Tuzle da ga ne gube svake druge godine nego da ga imaju svake godine i svakoga dana. To je jedna od odredaba na koju sam se ja posebno osvrnuo ”, istakao je gradonačelnik Imamović

Prema ranije utvrđenom Dnevnom redu razmatrano, pored pomenitih izvještaja i osluka, razmatrana je Informacija o aktivnostima na animiranju građana i građanki i organizovanju akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području grada Tuzle, prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o Organiziranju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i prirodnih i drugih nesreća u Gradu Tuzli, prijedlog Odluke o o izmjenama i dopuni  odluke o komunalnom redu, prijedlozi Odluke o prestanku prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle, Odluke o promjeni statusa nepokretnosti,  Informacije o realiziranju projekta harmonizacije katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka prema projektu registracije nekretnina, kao i Informacija o pokrenutim i provedenim hitnim interventnim mjerama na sanaciji klizišta na području Grada Tuzle u skladu sa potpisanim okvirnim Sporazumom 2018/2019 godina.

U skladu sa propisanom procedurom, većina razmatranih materijala se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara