Održan seminar „Obuka na računovodstvenim programima“ za profesore srednjih ekonomskih škola

Na Visokoj Školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli danas je održan jednodnevni seminar na temu: „Obuka na računovodstvenim programima“. Na seminaru su učestvovali profesori iz srednjih ekonomskih škola koji predaju predmet „Knjigovodstvo“.

Na osnovu zahtjeva profesora i direktora srednjih škola, na predmetu „Knjigovodstvo“, sa područja Tuzlanskog kantona, kojima smo donirali računare i softverski paket knjigovodstvenih programa zajedno sa Disti d.o.o Sarajevo i Spin d.o.o Tuzla, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra je realizovao seminar „Obuka na računovodstvenim programima“ za profesore srednjih škola ekonomske struke.

Cilj obuke koju organizuje Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra jeste educirati profesore srednjih škola na predmetu „Knjigovodstvo“, za rad u računovodstvenim programima. U svrhu transfera praktičnih znanja na učenike srednjih škola ekonomske struke. Profesori će moći dosada stečena teorijska znanja primijeniti u računovodstvenim programima koje koriste poznate firme na području Bosne i Hercegovine. Poboljšanje kvaliteta praktične nastave, implicirati će povećanjem nivoa znanja i vještina koje su prepoznatljive na tržištu rada. Praktičnom obukom na ovim programima učenici će već nakon završetka srednjih škola imati praktična znanja koja se traže u ekonomskoj struci na tržištu rada.

Jednodnevni trening program – seminar se organizovao u Sali za obuku Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra, koja je opremljena sa 20 računara na kojima su instalirani računovodstveni programi. Upravo, to su računovodstveni programi koji su donirani srednjim ekonomskim školama, iz koje dolaze učesnici edukacije.

Edukaciji su prisustvovali profesori koji dolaze iz:

  • JU Mješovita srednja škola Banovići,
  • JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac,
  • JU Mješovita srednja škola Gračanica,
  • JU Mješovita srednja škola Kalesija,
  • JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac,
  • JU Mješovita srednja škola Sapna i
  • JU Srednja Ekonomsko – trgovinska škola Tuzla.

 

Ukupno 22 profesora iz navedenih srednjih ekonomskih škola je imalo priliku se upoznati sa računovodstvenim programima i njihovom primjenom u praksi (program finansijskog knjigovodstva, program robnog knjigovodstva, program blagajne i program PDV evidencije).

Učesnicima seminara su dodijeljeni Certifikati o učešću na jednodnevnom trening programu „Obuka na računovodstvenim programima“. Dodjeli certifikata i svečanom ručku su prisustvovali pored učesnika seminara i direktori srednjih škola.

Na dodjeli certifkata direktor Visoke škole FINra Ismet Kalić je istakao slijedeće:

„Na današnjem seminaru su profesori obučeni za rad na računovodstvenim programima i  osposobljeni za prenos znanja i vještina svojim učenicima u srednjim ekonomskim školama iz kojih dolaze. Ova obuka je nastavak projekta doniranja računara i računovodstvenih programa srednjim ekonomskim školama na području TK. Na ovaj način će se upravo donirani računovodstveni programi staviti u funkciju kako bi se unaprijedila kvaliteta nastave u srednjim ekonomskim školama. Konačan cilj je da učenici već u srednjim ekonomskim školama steknu znanja i vještine prepoznatljive na tržištu rada. Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra će nastaviti saradnju i davati podršku profesorima srednjih ekonomskih škola i u budućnosti.“

 Više informacija na www.finra.ba

aktuelno.ba

Komentari

Komentara