Održan sastanak Partnerske grupe na temu Revizija strateške platforme

U utorak, 07.08.2018. godine, u organizaciji gradske uprave Grada Tuzla, održan je radni sastanak Partnerske grupe za razvoj, u povodu revizije Strategije razvoja grada Tuzla do 2026. godine. Revizija se provodi kao nastavak aktivnosti na realizaciji Strategije, u segmentima društvenog, ekonomskog i okolišnog razvoja. Ova aktivnost je podržana od strane organizacije UNDP, u okviru realizacije projekta Lokalnog integrisanog razvoja, kojeg finansijski podržava Evropska unija. U reviziji Strategije učestvuju predstavnici gradske uprave Grada Tuzla, predstavnici organizacija civilnog društva i privatnog sektora, koji zajedno čine Partnersku grupu za razvoj.

Na ovom radnom sastanku, gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović, predstavio je dosadašnje i buduće najvažnije pravce razvoja, sa fokusom na unapređenje kvaliteta života građana, ekonomski razvoj i socijalnu uključenost. Učesnici su diskutovali o budućoj strateškoj platformi razvoja grada Tuzla, koja obuhvata ključne unutrašnje i vanjske faktore razvoja, definisanje vizije i budućih pravaca razvoja u oblastima društvenog, ekonomskog i okolišnog razvoja.

U narednim koracima, Razvojni tim, u saradnji sa partnerskim grupama, radiće na definisanju sektorskih ciljeva, te programa i projekata u oblastima društvenog, ekonomskog i okolišnog razvoja. Revidirana Strategija razvoja grada Tuzla važiti će za period od 2019. do 2021. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara