Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini

Na osnovu člana 11. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 4/19), Grad Tuzla objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.
Pod mjerama smanjenja aerozagađenja podrazumijevaju se:
(a) Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi A energetske klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification), tipa zrak – voda (COP ≥ 3,2), voda – voda i zemlja – voda (COP ≥ 4,45), uz GWP ≤ 2150, sa pratećom opremom i radovima, kao okolišno prihvatljiv način zagrijavanja objekata,
(b) “Utopljavanje” objekata radi smanjenja toplinskih gubitaka, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, kao i nabavka i ugradnja prozora.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem Linku

aktuelno.ba

Komentari

Komentara