Obavještenje poljoprivrednim proizvođačima

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle prenosi obavještenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, zaprimljeno elektronskim putem, dana 30.03.2020. godine, u kojem obavještavaju da se produžava rok za ažuriranje podataka, odnosno prijavu plana proizvodnje za 2020. godinu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  (RPG i RK), do 30.04.2020. godine.

Dakle, rok za predaju zahtjeva od strane poljoprivrednika, nositelja poljoprivrednih gazdinstava, za ažuriranje podataka u RPG i RK, produžen je do 30.04.2020. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara