Nastavljen pozitivan trend ukupnog stanja i likvidnosti budžeta

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2018. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke budžeta TK za prvih šest mjeseci ove godine koji iznose 166.203.170,11 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 155.155.126,62 KM, možemo zaključiti da je budžet ZK u ovom izvještajnom periodu ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od 11.048.043,49 KM. Ovaj suficin najvećim je dijelom rezultat povećanja poreskih prihoda. Indirektni porezi su ostvareni u iznosu za 7,75% većem nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine, dok je porez na dobit preduzeća ostvaren u iznosu za 23,92% nego u prvom polugodištu 2017. godine. Istovremeno porez na dohodak je ostvaren u iznosu od 2.290.364,14 KM, ili 15,24%, više nego u periodu januar – juni prošle godine.

Također, treba napomenuti da su u prvom polugodištu ministarstva pripremala programe korištenja sredstava, tako da se izvršenje ove grupe rashoda očekuje u drugom polugodištu tekuće godine. S tim u vezi, sredstva ostvarena po osnovu pozitivnog finansijskog rezultata bit će korištena za finansiranje donesenih programa raspodjele sredstava.

Na kraju podsjetimo da pomenuti rezultati iskazuju dalji pozitivan trend ukupnog stanja i likvidnosti budžeta, a Vlada i u drugoj polovici tekuće godine planira nastaviti sa stabilizacijom budžeta s jedne strane, ali i realizacijom razvojnih programa.

U periodu 01.01.-30.06.2018. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 184.829,08 KM, što u procentima iznosi 30,80% u odnosu na usvojeni Budžet TK-a, dok izvršenje po Odlukama iznosi 174.899,48 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 29,15%.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara