Mreže podrške svjedocima u BiH od sada i na web stranici

U okviru realizacije projekta “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH” sa radom je počela i zvanična web stranica www.svjedocipravdapristup.com.
Internet stranica je namijenjena profesionalcima, svjedocima/žrtvama kao i za informisanje javnost o realizaciji projektnih aktivnosti. Na stranici se nalaze informacije gdje su sve uspostavljene mreže podrške svjedocima u BiH, kontak informacije organizacija koje reliziraju projekat, kao i novosti.
Pomenuti projekat provode „Vive Žene” Tuzla u partnerstvu sa tri nevladine organizacije: U.G. „Medica” Zenica, Fondacija „Udružene žene” Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED” Banja Luka. Projekat se realizira u periodu od 1.1.2015. do 31.12.2017. godine uz finansijsku podršku Evropske unije.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: