Ministar Bukvarević: Napravljen iskorak ka poboljšanju statusa demobilisanih boraca

Nakon što je Vlada FBiH, na 148. sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je da je Prijedlog utvrđen jednoglasno, a predhodile su mu temeljite analize finansijske održivosti, uz jasnu i nespornu namjeru i težnju Vlade FBiH da ovim borcima koji su u nepovoljnom socijalnom položaju status treba biti riješen i poboljšan.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević je izrazio zadovoljstvo što je Prijedlog zakona usvojen nakon dvije i po godine mukotrpnog rada.

– Ovim zakonom, kojeg smo radili zajedno s predstavnicima boračkih udruženja, predviđeno je 15 prava. Jedan od ciljeva donošenja zakona je  ravnomjerno usaglašavanje istih prava na cijeloj teritoriji FBiH. Najvažnija prava, po meni, iz ovog zakona su zdravstveno osiguranje za sve borce i članove njihovih porodica, liječenje u svim zdravstvenim ustanovama, prednost pri zapošljavanju – dodao je Bukvarević.

Kada je u pitanju borački dodatak, ministar tvrdi da je predviđen za demobilisane borce koji imaju 57 godina, a tri godine učešća u oružanim snagama i nemaju drugih prihoda za život.

– Druga kategorija su borci sa 60 godina i godinom učešća u oružanim snagama, te treća kategorija 65 godina, kojima nismo stavili nikakve uvjete dužine učešća u oružanim snagama i posebna kategorija žene borci sa 50 godina života, ako nemaju druga primanja, ne iznajmljuju svoju imovinu i ostvaruju tako određene prihode – istaknuo je federalni ministar.

Boračke naknade nisu u istom iznosu za sve, jer borci su zahtijevali da one budu svrstane u četiri kategorije, u skladu s dužinom učešća u oružanim snagama.

– Tako je 40 posto od minimalne penzije predviđeno za onoga ko je bio od godinu do dvije, 50 posto za one od 24 do 36 mjeseci, 60 posto za onoga ko je bio od 36 do 48 mjeseci, a za one iznad 48 ili puni iznos borački dodatak bit će u visini od 70 posto minimalne penzije – pojasnio je Bukvarević.

Veoma značajno u ovom zakonu, prema riječima resornog ministra, jeste član koji je jasno definisao da se, nakon uspostave, javno objavi kompletan registar korisnika i boraca BiH na web stranici Ministarstva.

– Kroz ovaj zakon smo uvažili prijedloge i zaključke Parlamenta Federacije BiH od 23.5.2018. godine, uglavnom uvažili i prijedloge i zahtjeve demobilisanih boraca i vodili računa da možemo ponuditi realan zakon, koji može popraviti status ove populacije, a i da realno može biti isfinansiran iz federalnog budžeta – istaknuo je Bukvarević i dodao da očekuje podršku Parlamenta FBiH, kantona i općina.

Treba svakako napomenuti da je nakon višegodišnje borbe demobilisanih boraca za svoja prava, najbitnije to, kako će se ovaj Zakon konačno naći u parlamentarnoj proceduri, a po svemu ponuđenom riješio bi niz nagomilanih problema boračke populacije, posebno demobilisanih boraca.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara