Kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april – juni

Vlada je danas utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april – juni školske 2018/2019. godine. Ovom odlukom odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period april – juni školske 2018/2019. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu.

Ovo se odnosi na učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, za učenike  sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Istodobrno, predviđeno je da se vanlinijski-namjenski prijevoz učenika se može organizirati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza. Iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga (učenici).

Navedeni troškovi će se realizovati preko osnovnih škola Tuzlanskog kantona, koje utvrđuju pravo na sufinansiranje prijevoza za svoje učenike, koji ne ostvaruju navedeno pravo po drugom osnovu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara