redakcija@aktuelno.ba

aktuelno.ba@gmail.com

Sjedište: 035 210 737

Urednik: 062 38 99 77

Marketing: 061 729 338