Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava: „Grant za kulturne manifestacije-Ljeto u Tuzli“

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla poziva sve organizacije civilnog društva i javne ustanove kulture (u daljem tekstu aplikanti) sa područja grada Tuzla da dostave prijedloge manifestacija iz sljedećih prioritetnih oblasti:

– pozorišne, muzičke i plesne manifestacije

– izložbe i druge manifestacije u likovnoj djelatnosti

– promocije knjiga i brošura, muzičkih dijela i fotografija,

– manifestacije iz oblasti filmske i audiovizuelne djelatnosti

– vjersko-kulturne manifestacije

– manifestacije koje promovišu kulturno-historijsko naslijeđe

– manifestacije na području kulturno-umjetničkog amaterizam

– muzički festivali,

– manifestacije koje afirmišu kulturu i tradiciju Tuzle,

U Budžetu Grada Tuzla za 2018. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku manifestacija iz kulture u organizacij i organizacija civilnog društva i javnih ustanova kulture pozicionirana kao: – „Grant za kulturne manifestacije-Ljeto u Tuzli“, u iznosu od 40.000,00 KM.

Namjenskim budžetskim sredstvima Grada Tuzla zainteresovani aplikanti mogu sufinansirati manifestacije kojim apliciraju, a dio sredstava moraju osigurati od drugih donator ili iz vlastitih izvora. Svaki aplikant može aplicirati sa maksimalno 2 manifestacije. Po apliciranoj manifestaciji maksimalno se mogu dodijeliti 2.000,00 KM. Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu do 20%, dok su preostali dio aplikanti dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

Neće se finasirati troškovi koji se odnose na ugostiteljske usluge. Grad Tuzla zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva. Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti organizacije civilnog društva i javne ustanove kulture sa sjedištem na području grada Tuzla. Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan grada Tuzla, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako se manifestacija održava u gradu Tuzla što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

Prijavni obrazac

Pregled budžeta

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara