Iznajmljivanje objekata za smještaj od strane fizičkih lica u domaćinstvu