Gradsko vijeće Tuzle usvojilo Nacrt Budžeta za 2015. godinu

Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je danas Nacrt Budžeta za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 46.453.238 KM.Uz manje primjedbe i sugestije vijećnici su odobrili prijedlog Nacrta Budžeta za kojeg su rekli da ga smatraju realnim s obzirom na prihodovnu i rashodovnu stranu.

Bilo je nekoliko primjedbi na neke pozicije ali će Javna rasprava koja slijedi pokazati jesu li one opravdane. Zanimljivo je bilo slušati vijećničke sugestije koje ovaj put nisu imale izborni ton, već naprotiv, uglavnom se radilo o manje- više realnim sugestijama.

gradsko vijeće tuzle

U daljoj proceduri Nacrt ide na Javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za budžet i finansije i Komisija za ekonomske odnose.

gradsko vijeće tuzle

gradsko vijeće tuzle

aktuelno.ba

Komentari

Komentara