Grabimo ka Evropskoj uniji ali samo po cijenama

Nove cijene su u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu, koju je u oktobru ove godine usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO). 

Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu je definirano da će se od 1. januara 2015. godine na cigarete plaćati sljedeća akciza: proporcionalna akciza po stopi od 42 posto maloprodajne cijene cigareta, te posebna akciza u iznosu od 52,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,05 KM za pakiranje od 20 komada, saopćeno je danas iz UIO-a BiH.

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,00 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje u 2015. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 posto minimalne akcize na cigarete u 2015. godini i iznosi 80 KM po kilogramu.

Odluka o novim cijenama predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH s politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji, javljaFena.

Poreski obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su popisati zalihe na dan 1. januara 2015. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 10. januara 2015. godine.

Komentari

Komentara

Posted In: