Glavni centar za brojanje glasačkih listića će biti u Olimpijskom centru Zetra u Sarajevu.

Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o imenovanju direktora i zamjenika direktora Glavnog centra za brojanje za Opće izbore 2018. godine.

Za direktora je imenovan Ermin Kos a za zamjenike direktora Željko Biloš, Tatjana Trifković i Adi Agić. Sve imenovane osobe imaju višegodišnje izborno iskustvo. Podsjećamo da je ranije, nakon provedene procedure javne nabavke, Centralna izborna komisija BiH donijela odluku po kojoj će sjedište Glavnog centra za brojanje biti u Olimpijskom centru Zetra u Sarajevu.

Komentari

Komentara