FINconsult održao peti ovogodišnji seminar KPE računovođa i revizora u Tuzli

FINconsult je danas 12.12.2017. godini u Tuzli u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra održao 5. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu:

PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN 2017., NOVI MRS/MSFI I FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE, PORESKO RAČUNOVODSTVO, FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA, I PRIMJENA NOVIH PROPISA

Na seminaru su prezentirane aktuelne teme vezane za pripremne radnje za godišnji obračun 2017., uticaj novih MRS/MSFI na finansijsko izvještavanje u BiH, poresko računovodstvo, finansijsko upravljanje i kontrolu, internu reviziju u javnom sektoru, te primjenu novih propisa.

Ovo je bila prilika da se u direktnim kontaktima sa kompetentnim predavačima pojasne nedoumice i nejasnoće, te otklone dileme u primjeni relevantnih propisa, pravilnika, zakona koji su od značaja za rad finansijsko-računovodstvene profesije.

Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi za učesnike seminara.

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na današnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

FINconsult pored Tuzle nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u još 5 bosansko-hercegovačkih gradova:

  • Gračanica 13.12.2017. – Zgrade općine Gračanica
  • Sarajevo 14.12.2017. – hotel Grand,
  • Jelah-Tešanj 19.12.2017. – hotel AA Jelah,
  • Gradačac 20.12.2017. – Skenderija,
  • Brčko 21.12.2017. – hotel Jelena.

Više o seminarima i narednim edukacijama edukativno-konsultanske kuće FINconsult možete pogledati na www.finconsult.ba

aktuelno.ba

Komentari

Komentara