Federalni ministri s predstavnicima Koordinacije boračkih organizacija Armije RBiH

Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i federalni ministar za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević su se u sjedištu Vlade FBiH sastali s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH i direktorima Federalnog zavoda PIO/MIO, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u FBiH i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Razgovarano je o izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO FBiH, izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH i inicijativi Saveza RVI i HVIDR-e o rješavanju penzionisanja RVI 60 posto.

Dva federalna ministarstva podržavaju izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO FBiH, pa će, u skladu s dostavljenim inicijativama, pripremiti tekst njegovih izmjena i dopuna.

Zaključeno da u što kraćem roku treba izmijeniti i dopuniti Zakon o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH s ciljem olakšavanja  zapošljavanja tih osoba i jačanja Fonda.

U vezi s penzionisanjem RVI 60 posto, zaključeno je da tu inicijativu ponovno treba vratiti Savezu RVI i HVIDR-i kako bi njihovi predstavnici usaglasili u kom pravcu treba djelovati, pa je dostaviti Federalnom ministarstvu.

Predstavnici Koordinacije boračkih organizacija Armije RBiH pitali su ministra Bukvarevića je li moguće isplatiti naknade boračkoj kategoriji bez usvajanja Budžeta u Domu naroda Federacije BiH, a on je kazao da su sve isplate iz federalnog budžeta blokirane do njegovog usvajanja Domu naroda Parlamenta FBiH. Podsjetio je da su Vlada FBiH i Predstavnički dom Parlamenta FBiH uradili svoj dio posla, što treba da učini i Dom naroda.

Vlada FBiH

Komentari

Komentara