Fahrudin Hasanović Savez RVI TK: Veći obim prava pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom ispod 60% je prioritet našeg rada

Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, upriličio je u Tuzli, Konferenciju na temu: “Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom”, na kojoj je učešće uzeo veliki broj organizacija i institucija, vladinog i nevladinog sektora te predstavnika privrednih društava koja se bave zapošljavanjem ove kategorije stanovništva.

Od strane najviših dužnosnika Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom predstavljeni su projekti i programi na koje prema postojećem zakonu mogu aplicirati osobe sa invaliditetom iznad 60 %.

Nakon konferencije doneseni su i zaključci među kojima je možda i ključni onaj da se uputi prijedlog izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Vladi Federacije BiH, da se u Zakon uvrste i lica sa manjim procentom invaliditeta od 60%.

“Bar kada su u pitanju ratni vojni invalidi želim naglasiti da su oni sa procentom invalidnosti iznad 60% uglavnom situirani, imaju nešto veće invalidnine i tu i tamo mogu nekako preživljavati, ali invalidi ispod 60% a njih imamo najviše imaju maksimalne invalidnine oko 110 Km, i tu imamo najviše lica koja su još uvijek radno sposobna a nisu zaposlena. Oni su nam prioritet u daljnjem radu a eventualnim uvrštavanjem u novi izmjenjeni Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Federacije BiH puno toga bi postigli i omogućili tim ljudima da lakše dođu do zaposlenja kod poslodavca ili samozaposlenja” – istakao je na konferenciji Fahrudin Hasanović predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.

M.T.

Komentari

Komentara