Ekspertna vlada radnicima nudi pakete do 100 KM, od novčane pomoći za sada ništa

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva finansija o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.10 – 31.12.2014. godine.

Vlada TK također je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, na način da se slobodna sredstva sa budžetske pozicije – stalna novčana pomoć u iznosu od 80.000,00 i sa pozicije – ustanove u iznosu od 19.800,00 KM, preraspodjele na poziciju – materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u ukupnom iznosu od 99.800,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona i dalje radi na pronalaženju zakonske mogućnosti za što skoriju realizaciju jednokratne socijalne pomoći radnicima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara