Debatni tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli “Arguere” državni prvaci

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je, u saradnji s fondacijom Konrad Adenauer, Studentskom unijom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Debatnim klubom „Gorgija“ Univerziteta u Zenici, organizirala prvo debatno takmičenje u Bosni i Hercegovini na kojem su učestvovali univerziteti iz cijele države. Događaj je održan na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“, od 12. do 14. aprila 2019. godine u Mostaru.

Takmičenje je okupilo debatne klubove pet javnih univerziteta iz Tuzle, Banje Luke, Zenice i Mostara.

Tokom dva dana studenti su debatirali o različitim temama, kao što su borba protiv diskriminacije, sloboda okupljanja, vladavina prava i nezavisnost pravosuđa, te kvaliteta visokog obrazovanja u državi.

Finalna debata je održana između debatnih klubova Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Banja Luci o tome da li je moguće iskorijeniti korupciju u bosanskohercegovačkom društvu, a pobjedu je odnio tim afirmacije s Univerziteta u Tuzli. Tim u sastavu: Faris Hasanović, Jasmina Berbić, Lejla Karić i Šejla Zahirović, studenti treće (III) godine prvog (I) studijskog ciklusa, pripremali su prodekanica za nastavu i studentska pitanja dr.sc. Anita Petrović, vanr.prof. i mr. Ahmed Omerović, predmetni asistent. Član ekipe Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Faris Hasanović proglašen najboljim debatantom državnog takmičenja.

Ovo je nastavak serije uspješnih rezultata koje postižu studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli u saradnji s predmetnim profesorima i asistentima.

Takmičenje je imalo za cilj potaknuti akademsku raspravu i razmjenu argumenata među studentima i, općenito, među mladim ljudima, o temama koje su od ključnog značaja za napredak društva i koje ističu važnost poštivanja ljudskih prava i vladavine prava.

Debatno takmičenje podržalo je Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH.

aktuelno.ba / UNTZ

Komentari

Komentara