Cilj Vlade su kvalitetna zdravstvena usluga i pozitivno poslovanje Opće bolnice u Gračanici

Osim kvalitetne usluge za građane, cilj Vlade Tuzlanskog kantona je i pozitivno poslovanje Opće bolnice „Mustafa Beganović“ u Gračanici, rečeno je na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića i delegacije Vlade TK sa direktorom Bolnice Almirom Sakićem.

„U tom smislu Vlada je, s ciljem revitalizacije ove javne zdravstvene ustanove već poduzela određene korake. Kao pomoć Bolnici Vlada je planirala određena sredstva za nabavku dijagnostičke opreme u ovoj ustanovi. U narednim danima ćemo i zvanično potpisati  Ugovor o sufinansiranju nabavke dijagnostičke opreme“ rekao je premijer Suljkanović.

Kako je kazao direktor Sakić, Bolnica je završila sve procedure za nabavku i ugradnju CT uređaja, tako da bi se odmah po potpisivanju ugovora moglo početi i sa praktičnom realizacijom. Prema njegovim riječima očekuje se da bi ovaj aparat u Gračanici mogao biti operativan krajem mjeseca augusta.

S tim u vezi u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će se sagledati mogućnosti za omogućavanje korištenja ove vrste usluga u bolnici „Mustafa Beganović“ već tokom ove godine, rekli u premijer Suljkanović i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić.

Na kraju sastanka, kojem je u ime Vlade prisustvovao i ministar finansija Miralem Nuhanović, dogovoreno je da Bolnica u narednim periodu pripremi i planove za narednu godinu, a Vlada će nastojati da podrži i nabavku druge opreme koja će, osim benefita za građane koji gravitiraju Općoj bolnici „Mustafa Beganović“ u Gračanici, rezultirati i komercijalnim benefitima za poslovanje same Bolnice.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara