Detalji o budućem angažmanu stručnog osposobljavanja
Permalink

Detalji o budućem angažmanu stručnog osposobljavanja

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisat će u avgustu, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje TK, Javni poziv za učešće poslodavaca u Programu sufinansiranja obavljanja stručnog…

Continue Reading →

Potpisani ugovori sa 75 predstavnika manifestacija kulture TK
Permalink

Potpisani ugovori sa 75 predstavnika manifestacija kulture TK

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je  potpisalo ugovore sa 75 korisnika sredstava namijenjenih manifestacijama kulture od interesa za TK. Riječ je o ukupnom iznosu…

Continue Reading →

Vlada TK: Saglasnosti za prijem uposlenika
Permalink

Vlada TK: Saglasnosti za prijem uposlenika

Vlada je dala i saglasnosti za prijem uposlenika na JU Univerzitet u Tuzli i to na pozicije „Kurir“, „Laborant“, „Moler“, „Referent za studentska pitanja“, „Saradnik na pripremi dokumentacije…

Continue Reading →

TK: 100.000,00 KM za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja
Permalink

TK: 100.000,00 KM za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Tuzlanskog kantona za školsku 2019/2020. godinu. Ovime su, prema Odluci Ministarstva i nauke, deficitarna zanimanja…

Continue Reading →

Vlada TK: 5.500.000,00 KM za projekte upravljanja poljoprivrednim zemljištem
Permalink

Vlada TK: 5.500.000,00 KM za projekte upravljanja poljoprivrednim zemljištem

Na jučer održanoj 34. vanrednoj sjednici Vlade TK data je suglasnost na Program kojim se utvrđuje visina sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe,…

Continue Reading →

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019.
Permalink

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019.

Vlada TK  je  donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini čime je određena visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje…

Continue Reading →

Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini
Permalink

Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini

Vlada TK  je dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini. Ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u vodoprivredu Programom za 2019.…

Continue Reading →

Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače
Permalink

Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače

Vlada je dala saglasnost na Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja. U okviru Programa je predviđeno da Ministarstvo privrede, Federalni zavod za zapošljavanje…

Continue Reading →

Analiza u oblasti socijalne i dječje zaštite na području TK-a
Permalink

Analiza u oblasti socijalne i dječje zaštite na području TK-a

Vlada je  prihvatila i Analizu stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području TK-a sa programom mjera. U 2018. godini Vlada je kroz budžet osigurala sredstva za…

Continue Reading →

Rezultati monitoringa u skladu sa očekivanjima
Permalink

Rezultati monitoringa u skladu sa očekivanjima

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede TK o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka može se zaključiti da…

Continue Reading →