Bukvarević: Aprilski dani podsjećaju na početak agresije na našu domovinu, iz naših domova sjetimo se najboljih sinova i kćeri
Permalink

Bukvarević: Aprilski dani podsjećaju na početak agresije na našu domovinu, iz naših domova sjetimo se najboljih sinova i kćeri

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata pozvao građane da se u ovim danima iz svojih domova, svako na svoj način, sjete i odaju počast svim šehidima i poginulim braniocima. Imajući u vidu da je u…

Continue Reading →

Gradonačelnik Imamović: Nezakonita, diskriminirajuća i nepoštena Odluka Vlade FBiH
Permalink

Gradonačelnik Imamović: Nezakonita, diskriminirajuća i nepoštena Odluka Vlade FBiH

Vlada Federcije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020 „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- KANTONI I OPĆINE“(„Službene novine Federcije BiH“, broj: 21/20) . U Članu II Odluke…

Continue Reading →

Obraćanje gradonačelnika Tuzle u povodu 4. aprila, značajnog datuma iz historije Tuzle
Permalink

Obraćanje gradonačelnika Tuzle u povodu 4. aprila, značajnog datuma iz historije Tuzle

Na današnji dan prije 28 godina, odbornici Skupštine opštine Tuzla, okupili su se, u naizgled bezizlaznoj situaciji, i donijeli odluke o zajedničkoj odbrani Bosne i Hercegovine i Tuzle i to svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu i…

Continue Reading →

Važne zdravstvene preporuke za sve penzionere uoči početka uručivanja penzija
Permalink

Važne zdravstvene preporuke za sve penzionere uoči početka uručivanja penzija

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica poziva sve naše sugrađane, penzionere, koji će početkom naredne sedmice na svojim vratima očekivati poštare sa penzijama, ali i one koji eventualno budu u prilici da svoju penziju preuzmu u bankama,…

Continue Reading →

Prijedlog  zakona  sa mjerama koje predlaže Vlada FBiH predstavlja napredak u odnosu na ranije, ali su još uvijek nedovoljne za očuvanje radnih mjesta i privrede   
Permalink

Prijedlog  zakona  sa mjerama koje predlaže Vlada FBiH predstavlja napredak u odnosu na ranije, ali su još uvijek nedovoljne za očuvanje radnih mjesta i privrede   

U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da mjere za podršku privredi sadržane u Prijedlogu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica,  predstavljaju izvjestan napredak u odnosu na ranije donesene mjere, ali su još uvijek nedovoljne. U UPFBiH…

Continue Reading →

Nove izmjene naredbi u vezi sa kretanjem mlađih od 18 i starijih od 65 godina.
Permalink

Nove izmjene naredbi u vezi sa kretanjem mlađih od 18 i starijih od 65 godina.

Načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Fahrudin Solak kazao je da se neće uvesti potpuni karantin za stanovnike Federacije BiH  te da su danas na sjednici tog štaba usvojene nove izmjene naredbi u vezi sa kretanjem mlađih od 18 i…

Continue Reading →

Održan online konzilij Klinike za plućne bolesti UKC Tuzla
Permalink

Održan online konzilij Klinike za plućne bolesti UKC Tuzla

U cilju sprovođenja preporuka Svjetske zdravstvene organizacije o socijalnoj distanciranosti u svrhu suzbijanja i sprečavanja širenja epidemije COVID-19, održana je video konferencija članova onkološkog konzilija Klinike za plućne bolesti UKC Tuzla. Konzilij su sačinjavali: koordinator onkološkog simpozija prof.…

Continue Reading →

Gradski štab civilne zaštite Tuzla naredio pomoć za preko 2.500 građana
Permalink

Gradski štab civilne zaštite Tuzla naredio pomoć za preko 2.500 građana

Gradski štab civilne zaštite Tuzla je na sjednici, održanoj 3.4.2020., donio Naredbu kojom je naređeno Službi zaštite i spašavanja, Crvenom križu/krstu Grada Tuzle, da sa ciljem pružanja pomoći ugroženom stanovništvu u stanju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa, organizuje distribuciju…

Continue Reading →

Federalnaa vlada izdvaja preko 20 miliona maraka kao pomoć kantonima i općinama/gradovima
Permalink

Federalnaa vlada izdvaja preko 20 miliona maraka kao pomoć kantonima i općinama/gradovima

Federalna vlada danas je na sjednici u Sarajevu  donijela dvije odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu na poziciji tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima. Prvom odlukom je, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima…

Continue Reading →

Počeli radovi na uređenju parka u naselja Sjenjak
Permalink

Počeli radovi na uređenju parka u naselja Sjenjak

U skladu sa planiranim aktivnostima Grada Tuzle na izgradnji komunalne infrastrukture, otpočeli su radovi na uređenju parka u dijelu naselja Sjenjak, na osnovu projektno-tehničke dokumnetacije urađene od strane UO Zavod za urbanizam Tuzla. Projektom je planirano uređenje zelenih…

Continue Reading →