Bosna i Hercegovina je jedina evropska zemlja koja nije uvela digitalno emitovanje televizijskog signala

Bosna i Hercegovina je jedina evropska zemlja koja nije uvela digitalno emitovanje televizijskog signala, a postavljeni rok je probijen još 2015. godine, rečeno je danas u Sarajevu na okruglom stolu “Prelazak s analognog na digitalno zemaljsko emitovanje – kako dalje?”.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, istaknuto je na okruglom stolu, obezbijedilo je novac da se završi digitalizacija sa aspekta uspostavljanja multipleksa A i multipleksa B, gdje su svi trebali da nađu svoje mjesto – javni i privatni emiteri.

Direktor Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine Predrag Kovač rekao je da su multipleks A i B u nadležnosti javnih servisa, te da duže od godinu dana nema pomaka na formiranju operatora koji će upravljati multipleksom u Bosni i Hercegovini i kojem bi RAK dao dozvolu za početak digitalnog emitiranja.

Kovač je objasnio da je u Strategiji za digitalizaciju navedeno da najmanje šest mjeseci prije gašenja analognog signala RAK treba raspisati konkurs za dodjelu multipleksa C operateru, u čemu vidi mogućnost da komercijalne televizije ne trpe zastoj koji sada postoji.

Karamehmedović: BHRT nije kočničar procesa

Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović naglasio je da je BHRT potpun opredijeljen da što prije bude uspostavljen mrežni oparater na način kako to predviđaju odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i RAK-a.

BHRT ni na koji način, naveo je Karamehmedović, nije kočničar tog procesa.

Pomoćnik ministra prometa i komunikacija Vlatko Drmić izjavio je da je Ministarstvo zajedno s javnim servisima pokrenulo proces javne nabavke opreme za digitalizaciju, ali da problem predstavljaju žalbe koje su uložene.

On je precizirao da su multipleks A i B namijenjeni i za javne i za komercijalne servise. Njihovi kapaciteti su, kako je naveo Drmić, prošireni na ukupno 32 kanala, što ostavlja 29 kanala za komercijalne televizije.

“Problem predstavlja uspostavljanje cjenovnika koji je odbor sistema dostavio RAK-u na davanje saglasnosti, što se još nije desilo”, rekao je Drmić.

Proces digitalizacije – tema je koja je u Bosni i Hercegovini aktuelna od 2006. godine.

aktuelno.ba / BHRT

Komentari

Komentara

Posted In: