Administrativna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona održala sjednicu

Administrativna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona danas je, 11.1.2018. godine, održala svoju prvu sjednicu u 2018. godini.

Članovi Komisije su u okviru dnevnog reda razmatrali i jednoglasno usvojili Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plate izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvrše vlasti Tuzlanskog kantona (a shodno Bužetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu); Odluku o raspoređivanju sredstava Budžeta TK za 2018. godinu namjenjenih finansiranju političkih stranaka, parlamentarnih grupa, kolacija i neovisnih poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona; kao i više rješenja vezano za ostvarivanje prava iz radno-pravnog statusa za koje je nadležno ovo tijelo Skupštine Tuzlanskog kantona, kao što su novoimenovani ministri u Vladi Tuzlanskog kantona (Srđan Mićanović, Zlatan Muratović i Osman Puškar) i poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona koji profesionalizuju svoj status.

aktuelno.ba / Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Komentari

Komentara