94.800,00 KM za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak  o sufinansiranju troškova električne energije u 2019. godini za raseljena lica smještena u kolektivnim naseljima na području Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom određena su izbjeglička naselja odnosno kolektivni smještaji u kojima se raseljenim licima sufinansiraju troškovi električne energije u 2019. godini u ukupnom iznosu od 94.800,00 KM.

Odlukom je određen iznos od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om koji će biti plaćen po jednom domaćinstvu u toku cijele godine. Iznos od 25,00 KM za cijelu godinu određen je u skladu sa novim tarifnim stavovima „FERK-a“ za isporuku električne energije a koji se primjenjuje počevši od 01.07.2011.godine i isti su za svih 12 mjeseci u toku kalendarske godine bez primjene „više“ ili „niže“ tarife. Sufinansiranje troškova električne energije je utvrđeno za raseljena lica u skladu odredbama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, vodeći računa o prihodima koji se uzimaju u obzir za određivanje prava na sufinansiranje.

Visina prihoda po članu domaćinstva iznosi 14% od prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine (prosječna neto plata u TK-a za 2018. godine 797,00 KM, od toga 14% je 111,58 KM) i predstavlja uslov za ostvarivanje ovog prava. Cenzus od 14% je uzet kao osnov za određivanje prava na sufinansiranje troškova električne energije što je dva puta veći iznos od cenzusa za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć za lice i porodice u stanju socijalne potrebe. Analizom boravka lica u ovim naseljima ustanovljeno je da značajan broj lica ima primanja po raznim osnovama. Na ovaj način će se izvršiti pravilno redefinisanje statusa ovih lica u pravcu određivanja stvarnog statusa i potreba u mjestu življenja, kao i pomoć onim licima kojima je pomoć stvarno potrebna.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara